Quý khách sẽ hoàn toàn nắm được phương pháp chạy quảng cáo FACEBOOK:

Khách hàng chỉ phải trả tiền Chi phí hướng dẫn :

+ Đối với khách hàng thiết kế web trên 5 triệu: hướng dẫn miễn phí

+ Đối với khách hàng thiết kế web dưới 5 triệu: chi phí là 500 ngàn đồng

+ Đối với khách hàng không thiết kế web bên Gia Hân: chi phí là 1 triệu đồng

Khi chạy quảng cáo facebook quý khách sẽ nhận được :

+ Tư vấn về fanpage hiện tại đang có và dịch vụ bạn đang có, ngân sách sao cho phù hợp cho chiến dịch

+ Bài viết và hình ảnh phù hợp tạo tương tác tốt cho các chiến dịch quảng cáo

+ Chiến dịch quảng cáo Facebook giúp tăng tương tác tốt cho fanpage

+ Hỗ trợ thường xuyên 2 ngày/lần hoặc theo yêu cầu khách hàng

+ Tư vấn thiết kế banner, avatar fanpage phù hợp
Lưu ý:
– Chiến dịch quảng cáo sẽ được khởi tạo và chạy bằng tài khoản Facebook của khách hàng và mọi chi phí quảng cáo sẽ do khách hàng tự thanh toán.
Tôi sẽ giúp cho bạn tiếp cận được nhiều khách hàng hơn và đặc biệt là bán các món hàng, dịch vụ thuận tiện giúp thu hồi vốn nhanh và hiệu quả.

Quy trình làm việc

Bước 1: Nhận yêu cầu khách hàng
Bước 2: Phân tích Insight khách hàng đang có và về sản phẩm, dịch vụ trong chiến dịch cần quảng cáo
Bước 3: Làm các content, hình ảnh nháp để hai bên cùng trao đổi, lựa chọn bản phù hợp
Bước 4: Chạy test bài quảng cáo để xét hiệu quả tương tá
Bước 5: Đẩy mạnh bài quảng cáo chiến dịch có tương tác tố
Bước 6: Báo cáo thường xuyên 2 ngày/lần hoặc theo yêu cầu khách hàng